top of page
plakatas.JPG

VEGA

Asociacija „Svėdasų bendruomenė" kartu su gimnazija dalyvauja Anykščių r. savivaldybės vykdomame projekte „Anykščių rajono savivaldybės mokyklų pažangos skatinamas diegiant vaiko emocinės gerovės aplinkos (VEGA) modelį". Projekto tikslas –  siekiant išvengti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų bei padidinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar vaikų iš socialiai jautrios aplinkos įtrauktį į švietimo sistemą, užtikrinti trūkstamą koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. 

Projekto vykdytojas – Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ Šeimos idėjų centras, Anykščių  kultūros centras, Svėdasų bendruomenė, Troškūnų bendruomenė, Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras, Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių  Antano Vienuolio progimnazija. 

VEGA JPG.jpg

“Testimonials work great. Showing your reviews in quotes has a powerful effect on customers and makes them trust you.”

— Name, Title

“Testimonials work great. Showing your reviews in quotes has a powerful effect on customers and makes them trust you.”

— Name, Title

bottom of page